Πρώτο στάδιο ελέγχου: Έλεγχος Καυσαερίων – Οπτικός Έλεγχος

Σε αυτό το στάδιο, ελέγχονται τα εξής:

 • τα στοιχεία του οχήματος (πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα) σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας
 • το όχημα εσωτερικά και εξωτερικά (οπτικώς)
 • ο εξοπλισμός του οχήματος (τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο)
 • η πίεση των ελαστικών- η ύπαρξη ρεζέρβας
 • εκπομπή ρύπων

Δεύτερο στάδιο ελέγχου: Έλεγχος στην Αυτόματη Γραμμή

Σε αυτό το στάδιο, ελέγχονται τα εξής:

 • η σύγκλιση – απόκλιση των τροχών
 • η απόδοση της ανάρτησης
 • η απόδοση των φρένων
 • τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους- γενική λειτουργία

Τρίτο Στάδιο Ελέγχου – Οπτικός Έλεγχος στο Λάκκο Κατόπτευσης

Σε αυτό το στάδιο, ελέγχονται τα εξής:

 • σύστημα διεύθυνσης
 • σύστημα μετάδοσης κίνησης
 • άξονες – τροχοί- ελαστικά – ανάρτηση
 • δίσκοι
 • οι εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης
 • το κάτω μέρος του αμαξώματος (έλεγχος οξειδώσεων)
 • η εξάτμιση

Σε ειδικές κατηγορίες οχημάτων η διαδικασία ελέγχου συμπεριλαμβάνει Έλεγχο συστημάτων υγραεριοκίνησης ως προς την σωστή εγκατάσταση και τυχών διαρροών καθώς (για τα υγραεριοκίνητα) και μέτρηση εκπομπής θορύβου.

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση πιστοποιητικών και την επικόλληση του ειδικού σήματος.

Σημείωση: Πριν προσκομίσετε το όχημα για τεχνικό έλεγχο, θα σας γλιτώσει χρόνο και περιττά έξοδα αν ελέγξετε ότι τα φώτα και τα φλάς λειτουργούν κανονικά. Επίσης, θα πρέπει ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου να συμπεριλαμβάνει φαρμακείο, τρίγωνο και πυροσβεστήρα.