Στα βενζινοκίνητα οχήματα μετριέται η εκπομπή μονοξείδιου του άνθρακα (CO) και υδρογονανθράκων (HC) καθώς επίσης υπολογίζεται ο λόγος λάμδα (λ), όπου απαιτείται.

Στα πετρελαιοκίνητα οχήματα γίνεται έλεγχος στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων και μετριέται η ποσότητα αιθάλης που περιέχεται στα καυσαέρια.

Τέλος εκδίδεται κάρτα ελέγχου καυσαερίων.

Προθεσμίες

Α/Α Τύπος Οχήματος Έλεγχος Κάθε
1 Μοτοσικλέτες 1 έτος
2 Εκπαιδευτικές Μοτοσικλέτες 1 έτος
3 Επιβατικά (Ε.Ι.Χ.) 1 έτος
4 Φορτηγά μικτού βάρους 3,5 τόνους 6 μήνες